Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Konferencja SKAD 2015 została dofinansowana przez

Narodowy Bank Polski. Serdecznie dziękujemy!

______________________________________________________________

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Logo Urząd Statystyczny w Gdańsku Urząd Statystyczny w Gdańsku