Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Informacja o konferencji SKAD 2015

W dniach 14-16 września 2015 roku w Sopocie odbędzie się XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres tematyczny konferencji

Teoria:

 • Taksonomia
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Metody porządkowania liniowego
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
 • Metody analizy zmiennych ciągłych
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych
 • Metody analizy danych symbolicznych
 • Metody graficzne

Zastosowania:

 • Analiza danych finansowych
 • Analiza danych marketingowych
 • Analiza danych przestrzennych
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych

 

Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.