Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Komitet Organizacyjny

SKAD 2015

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania

 

Przewodniczący

 

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Katedra Statystyki

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Katedra Statystyki
e-mail:
krzysztof.najman@ug.edu.pl

 

Sekretarze naukowi

 

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
Katedra Statystyki
e-mail: kamila.migdal-najman
@ug.edu.pl

 

Dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
Katedra Ekonometrii
e-mail: a.zamojska@ug.edu.pl

 

Sekretarz organizacyjny

 

Anna Nowicka
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: frugan@ug.edu.pl

 

 

Strona internetowa

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Katedra Statystyki
e-mail:
krzysztof.najman@ug.edu.pl

 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki

ul. Armii Krajowej 101

81-824 SOPOT