Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Komitet Naukowy Konferencji

 

Przewodniczący

 

Prof. dr hab. Józef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Zarządzania

Katedra Statystyki

Członkowie


Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Zarządzania

Katedra Statystyki

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Katedra Inwestycji Finansowych
i Zarządzania Ryzykiem

Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Zarządzania

Katedra Statystyki


Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Zarządzania

Katedra Statystyki

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki


Prof. dr hab. Marek Walesiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Katedra Ekonometrii i Informatyki