Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 15 kwietnia 2015 r. na stronie WWW konferencji w zakładce Zgłoszenie udziału.

O wynikach kwalifikacji Komitet Organizacyjny poinformuje zainteresowanych pocztą elektroniczną do 14 maja 2015 r. Ponadto lista referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia i sesji posterowej zostanie umieszczona na stronie Konferencji.

Ostateczny termin dokonania przelewu: 30 maja 2015 r.

Zgłaszanie artykułu do Taksonomii odbywa się pocztą elektroniczną poprzez system SENIR (https://review.ue.wroc.pl) najpóźniej do 16 października 2015 r.

 Opłata konferencyjna

 

Opłatę w wysokości 1300 zł (1100 zł dla doktorantów), pokrywającą koszty pobytu oraz druk artykułów w Taksonomii (PN UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, lista B: 7 punktów w ocenie MNiSW) należy przelać na konto:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk 

Bank Zachodni WBK S.A., I/O Gdańsk:      69 1090 1098 0000 0000 0901 5841

z dopiskiem: „SKAD2015, imię i nazwisko

Koszty podróży pokrywają instytucje delegujące.